Добре дошли в сайта, в помощ на учениците от 9-ти клас на ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - гр. Варна с чуждоезиков профил НЕМСКИ ЕЗИК.

     Скъпи деветокласници,
     Тази учебна година Вие ще изучавате като част от задължителната подготовка нов учебен предмет - ИНФОРМАТИКА. Ще получите знания за компютърната система и начина й на функциониране.
     Освен това ще научите и основните понятия по предмета на немски език. Целта е свободно да четете с разбиране материали, свързани с компютри, на немски език. Така Вие ще овладеете още по-добре езика, което ще спомогне за Вашата бъдеща по-добра реализация.
    Този сайт е един електронен учебник, който Вие  ще ползвате както вкъщи, така и в училище. Учебният материал е разделен на няколко модула, до които Вие имате достъп директно от менюто над текста. Всеки модул Ви предлага текстове за четене, превод на основните термини, както и упражнения, за да проверим доколко сте разбрали и овладели учебното съдържание :)
     Моля спазвайте указанията на учителя!
    
     Приятно учене!
     Виолета Бояджиева

НОВО

От 09.06 до 13.06.2014 ще направим писмено изпитване върху алгоритми в рамките на 15 минути. Изпитването ще включва:
 • тест - 11 въпроса. Всеки верен отговор носи 1 точка.
 • задача - носи от 0 до 5 точки

Примерни тестови и задачи може да намерите в раздел АЛГОРИТМИ.

Задание за проект - II-ри учебен срок

·        Изгответе презентация на немски от 7 – 10 слайда

·        Избор на тема от изброените по-долу

·        Краен срок: 31.5.2014

·        Изпраща се като прикачен файл на informatik@dir.bg

·        Име на файла: № в класа_клас (напр. 1_9v). Файлове с други имена ще бъдат оценявани по-ниско.

·        Най-високо ще бъдат оценени проекти с добре подбрано и структурирано съдържание, подходящо форматиране и представяне пред класа.

Теми:

1.   Geschichte des Internets

2.   Dienste im Internet

3.   Suchen im Internet

4.   Elektronische Post

5.   Kommunikation im Internet

6.   Computerviren und Antivirenprogramme


Beachten Sie bitte folgende Regeln

 • Wenig Text - Sätze in Stichpunkte umwandeln
 • Nicht mehr als 7 Stichpunkte pro Folie
 • Passende Bilder  zum Text
 • Design: Kontrast zwischen Hintergrundfarbe und Textfarbe

На вниманието на учениците, на които предстои контролна работа - изходно ниво

Формат на контролната работа:

1.       20 думи за превод

·         10 - от немски на български

·         10 - от български на немски

2.       Lückentext

3.       Testfragen

Необходими знания за зад. 1

Всички изучени думи от

·         Geschichte des Computers

·         Grundlagen der Informatik

·         Hardware, Software

·         Betriebssystem

 Необходими знания за зад.2 и 3

 • Was ist Hardware
 • Geräte zur Dateneingabege, Datenverarbeitung und Datenausgabe
 • Geräte zum Speichern von Daten
 • Weitere Begriffe zur Hardware – Computergehäuse, Laufwerke, Taktfrequenz, Maßeinheiten zur  Taktfrequenz und zum Speichern von Daten
 • Was ist Software
 • Systemsoftware und Anwendungssoftware – Arten
 • Weitere Begriffe zur Software – Installation, Deinstallation, Programlizenz, Viren, Programabsturz

 

Lückentexte zum Üben - Klicken Sie hier

Teste zum Üben - Klicken Sie hier

17 Юни 2015
Уебсайт в alle.bg