Добре дошли в сайта, в помощ на учениците от 9-ти клас на ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - гр. Варна с чуждоезиков профил НЕМСКИ ЕЗИК.

     Скъпи деветокласници,
     Тази учебна година Вие ще изучавате като част от задължителната подготовка нов учебен предмет - ИНФОРМАТИКА. Ще получите знания за компютърната система и начина й на функциониране.
     Освен това ще научите и основните понятия по предмета на немски език. Целта е свободно да четете с разбиране материали, свързани с компютри, на немски език. Така Вие ще овладеете още по-добре езика, което ще спомогне за Вашата бъдеща по-добра реализация.
    Този сайт е един електронен учебник, който Вие  ще ползвате както вкъщи, така и в училище. Учебният материал е разделен на няколко модула, до които Вие имате достъп директно от менюто над текста. Всеки модул Ви предлага текстове за четене, превод на основните термини, както и упражнения, за да проверим доколко сте разбрали и овладели учебното съдържание :)
     Моля спазвайте указанията на учителя!
    
     Приятно учене!
     Виолета Бояджиева

График за контролна работа по информатика за II учебен срок на 2013/2014

Дата

Ден

Клас

28.04.2014

Понеделник

9д (2-ра група)

9г (2-ра група)

29.04.2014

Вторник

9в (2-ра група)

08.05.2014

Четвъртък

9г (1-ва група)

09.05.2014

Петък

9д (1-ва група)

9в (1-ва група)

Формат на контролната работа:

1.       20 думи за превод

·         10 - от немски на български

·         10 - от български на немски

2.       Lückentext

3.       Testfragen

 

Необходими знания за зад. 1

Всички изучени думи от

·         Geschichte des Computers

·         Grundlagen der Informatik

·         Hardware

·         Software

·         Betriebssystem

 Необходими знания за зад.2 и 3

 • Was ist Hardware
 • Geräte zur Dateneingabege, Datenverarbeitung und Datenausgabe
 • Geräte zum Speichern von Daten
 • Weitere Begriffe zur Hardware – Computergehäuse, Laufwerke, Taktfrequenz, Maßeinheiten zur  Taktfrequenz und zum Speichern von Daten
 • Was ist Software
 • Systemsoftware und Anwendungssoftware – Arten
 • Weitere Begriffe zur Software – Installation, Deinstallation, Programlizenz, Viren, Programabsturz


Lückentexte zum Üben - Klicken Sie hier

Teste zum Üben - Klicken Sie hier

Задание за проект - II-ри учебен срок

·        Изгответе презентация на немски от 7 – 10 слайда

·        Избор на тема от изброените по-долу

·        Краен срок: 31.5.2014

·        Изпраща се като прикачен файл на informatik@dir.bg

·        Име на файла: № в класа_клас (напр. 1_9v). Файлове с други имена ще бъдат оценявани по-ниско.

·        Най-високо ще бъдат оценени проекти с добре подбрано и структурирано съдържание, подходящо форматиране и представяне пред класа.

Теми:

1.   Geschichte des Internets

2.   Dienste im Internet

3.   Suchen im Internet

4.   Elektronische Post

5.   Kommunikation im Internet

6.   Computerviren und Antivirenprogramme


Beachten Sie bitte folgende Regeln

 • Wenig Text - Sätze in Stichpunkte umwandeln
 • Nicht mehr als 7 Stichpunkte pro Folie
 • Passende Bilder  zum Text
 • Design: Kontrast zwischen Hintergrundfarbe und Textfarbe
Уеб сайт в alle.bg